Beleidsvorming

Beleid is nodig om uw organisatie te sturen; om richting, duidelijkheid en kaders te geven aan alle betrokken.
Daarnaast heeft beleid de functie van kapstok; alle werkafspraken, richtlijnen en protocollen over het betreffende onderwerp komen eraan te hangen. Wilt u de kwaliteit van bepaalde diensten verbeteren, dan moet ook het beleid hierover helder zijn. Beleid is meer dan een geschreven beleidsstuk en krijgt meerwaarde wanneer het leeft en bekend is onder de betrokkenen.
Beleid uitwerken, bespreken en implementeren kan een lastige en tijdrovende klus zijn, wij van GeeversZorg nemen u dit graag uit handen.