Individuele coaching

Wanneer één van uw medewerkers vastloopt binnen een bepaald onderdeel van de functie of individuele begeleiding nodig heeft bij het verder groeien in de functie is individuele coaching het juiste hulpmiddel om in te zetten. Na het verkennen van de situatie, het opstellen van de coachingsdoelen en afspreken van het coachingstraject zal onze coach uw medewerker periodiek ondersteunen bij het werken aan de doelen. De medewerker krijgt gaandeweg het traject meer inzicht in de eigen invloed op de situatie, wordt bewust van eigen sterktes en leerpunten en wordt gestimuleerd de regie over het eigen groeiproces te voeren.