Teambuilding

Een team wat al jaren geroutineerd samenwerkt of een nieuw team dat nog volop in opbouw is; elk team en iedere vorm waarin mensen met elkaar samenwerken heeft ‘onderhoud’ nodig. Stilstaan bij elkaar en de samenwerking, verdieping zoeken in een bepaald thema, samen actief bezig zijn, plezier maken en ontspannen zijn elementen van een succesvolle teambuilding. Dit in een uitnodigende omgeving en voorzien van lekkere hapjes en drankjes.
Geevers Zorg kan de volledige teambuilding samenstellen en organiseren of een deel ervan invullen, net wat u wilt.