Teamcoaching

De tendens die we binnen de meeste zorgorganisaties zien is dat afdelingshoofden die tot enkele jaren geleden de afdelingen van dichtbij aanstuurden inmiddels zijn verdwenen. Door het opnieuw verdelen van taken, verantwoordelijkheden en werkgebieden zien we nu locatiemanagers die, veelal vanaf afstand, meerdere afdelingen tegelijk aansturen. Hierdoor komen er andere verantwoordelijkheden en taken bij de zorgteams te liggen en wordt een grotere mate van zelfsturing verwacht. Binnen sommige teams loopt dit als vanzelf, terwijl andere teams grote moeite hebben met het oppakken en delen van verantwoordelijkheden en taken. Deze teams hebben een steuntje in de rug nodig bij hun groeiproces. Een teamcoach van Geevers Zorg kan snel een analyse maken; van het team, van de sterktes en zwaktes in de samenwerking en van het groeiproces op weg naar zelfsturing. De coach stelt samen met het team doelen op en ondersteunt hen bij het bereiken hiervan.